Ook Marketing heeft 'natuurwetten'


Views > Marketing > Book Review > Ook Marketing heeft 'natuurwetten'


Ook Marketing heeft 'natuurwetten'
Martin Hummelink, Professor, Netherlands

De natuurwet van marketing: doe wat afnemers willen, maar doe het beter dan uw concurrent.


Er worden enorm veel boeken gepubliceerd op het gebied van marketing management. Het zijn vaak "dikke pillen" van 400 pagina's of meer, die zomaar 60 euro kosten of meer, maar veel meer dan een "optocht van modellen" bieden ze niet. Zowel managers (geen tijd voor dikke pillen) als studenten (geen geld voor dikke pillen) willen kernachtige literatuur tegen een betaalbare prijs, waarin gewoon concreet gezegd wordt "waar het op staat" en waarin niet alleen modellen worden behandeld, maar waarin ook concreet wordt aangegeven welke valkuilen en fouten er op de loer liggen als je een marketingplan gaat schrijven.
Mijn motto is: leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel".
Het boek bevat een door mijzelf ontwikkelde eigen SWOT- analysemethode die definitief afrekent met onzinnige en wereldvreemde methoden waarin "verplicht" nooit meer sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen mogen worden opgenomen dan drie (alsof de wereld vierkant is) en waarin een complete toekomst van een bedrijf wordt opgehangen aan EEN enkel "hoofdaandachtspunt" (1 enkele cel in de SWOT- matrix).
Het boek legt in slechts 165 pagina's uit, hoe je komt van analyse via strategie tot implementatie, zonder dat je daarbij in valkuilen trapt die veel managers en studenten helaas niet weten te vermijden bij gebruik van de reguliere literatuur. .

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Last updated: 24-10-2020. All names ™ of their owners.