De 'Manager' heeft geen Toekomst


Visies > Verandering en Organisatie > Thesis > De 'Manager' heeft geen Toekomst


De 'Manager' heeft geen Toekomst
J.H. Handlogten, Director, Netherlands

Het management is geintegreerd in de teams op de werkvloer.


Het fenomeen 'manager' heeft het lang goed gedaan. Vanuit evolutionair oogpunt bezien. Echter de afgelopen jaren is de 'manager' uit de gratie geraakt, door dat iedereen zich manager voelt, door delegatie van managementtaken, door de invoering van platte, leane en digitaal ingerichte organisaties en de reductie van machtsverschillen. Toch overleeft dit fenomeen hardnekkig, maar is de managementwerkelijkheid achterhaald.

Welke toegevoegde waarde heeft 'de manager' anno 2017 nog. Het moderne management 'denken' heeft geleidelijk een andere stijl ontwikkeld en vorm ontwikkeld. Managementtaken en verantwoordelijkheden transformeren in hetzelfde tempo in taken gericht op het motiveren, ondersteunen en coachen van grotere zelfsturende groepen.

Toch dicteren de klassieke organogrammen veelal nog de door de jaren heen ontstane managementwerkelijkheid, waaraan magers hun positie ontlenen. Een poging om de organisatiekundige werkelijkheid in structuren en organogrammen weer te geven is niet eenvoudig.

Neem bijv. een ziekenhuis, dat uit tientallen, soms meer dan honderd teams en twee honderd verschillende zorgprocessen kan bestaan, waarin zorgverleners in samenhang de patient zorg leveren. Een operatiekamer team is volledig zelfsturend als ze in bedrijf is. Binnen een wekelijks aantal afgesproken slots, vinden de geplande en acute operaties plaats. Een operatiedag van 8 uur kost het ziekenhuis circa € 15.000. Gemiddeld heeft een ziekenhuis 8 operatiekamers. Dagelijks moet dan minimaal € 120.000 worden omgezet.

Operatiekamerteams zijn in tegenstelling wat wordt beweerd zelfsturende units. De rol van het management is nihil.
Van het ziekenhuis wordt verwacht dat zij de medisch specialist en de patient kwalitatief en kwantitatief faciliteertmet personeel, technologie, instrumentarium en ruimte.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.