SLIM is if you're SMART

Advice / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


SLIM is if you're SMART
bakker, Member, Coach, Netherlands

Specifiek - Levendig - Inspirerend - Meetbaar.


Door in het eerste stadium van visieontwikkeling zo concreet te zijn
Is mijn visie ook daadwerkelijk bereikt.
Mijn werkwijze: ik streef naar maatwerk, met als onderliggende stijlen
- Persoonsgericht, gericht op de toehoorder(s)
- Combinatie maken van theorie en praktijk zowel uit de groep als vanuit mijzelf
- Werken met visuele voorbeelden
- Interactief, feedback en voorbeelden vragend van de aanwezigen
- Mensen aan het denken zettend
- Gebruik makend van relevante rollenspel om in kleine groepjes te werken en waar mogelijk
Ook 1:1 gesprekken .

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 22-1-2019. All names ™ of their owners.