Zonder innovatie geen differentiatie


Views > Change and Organization > Tip > Zonder innovatie geen differentiatie


Zonder innovatie geen differentiatie
Maurice van der Woude, Member, Organisatie Adviseur, Netherlands

Organisaties kijken teveel naar elkaar. Hierdoor doen ze allemaal min of meer hetzelfde. Het zou beter zijn als organisaties zich meer orienteren op hun eigen ontwikkeling dan dat ze anderen blijven volgen


De eigenheid van een organisatie wordt bepaald door het "anders zijn".
Als organisaties zich willen onderscheiden van hun concurrenten zullen ze hun eigen producten zodanig moeten ontwikkelen dat de markt die producten ook als een product van die specifieke organisatie zien. Hiermee verkrijgt men een grotere naamsbekendheid en zal er altijd een AHA-gevoel volgen op het feit dat de organisatie innovatieve ideeën heeft.
Innoveren is niet zo moeilijk als het lijkt, de organisatie in kwestie zal echter een visie en strategie hierop moeten ontwikkelen.

Daar zit 'm vaak de kneep: Organisaties zullen vanuit hun eigen omgeving meer de concurrenten blijven volgen om te zien of daar bruikbare ideeën vandaan komen.
Een mooi voorbeeld is "onze" verzekeraar in Apeldoorn of de landelijke bouwmarkt met Freek-Willem in een hoofdrol. Hun reclame uittingen gingen zo ver dat iedereen zich bij een nieuw spotje afvroeg wat ze nu weer bedacht hadden. De naamsbekendheid is hiermee met sprongen omhoog gegaan.
Nieuwe ideeën leiden hierdoor tot het AHA gevoel bij het grote publiek.
Organisaties zouden in het kader van hun eigen ontwikkeling hetzelfde moeten doen. Juist door te innoveren houdt men intern de mensen ook scherp en zal men in staat zijn om meer en beter op marktbewegingen te reageren.


React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: SaaS voor het MKB | Het SaaS maturity model | CaaS: Business First!
About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Last updated: 6-6-2020. All names ™ of their owners.