Shkolla e Mjedisit.


Puntos de Vista > Estrategia y Innovación > Opinión sobre un Libro > Shkolla e Mjedisit.


Shkolla e Mjedisit.
Ludmilla, Lecturer, Albania

Per studentet shqipare qe interesohen per kete shkolle mendimi.


Shkolla e Mjedisit.
Kjo shkollë e sheh formimin e strategjisë si proces reaktiv.Qasja: Strategjia është një përgjigje ndaj sfidave të vendosura nga mjedisi I jashtëm. Ndërsa shkollat e tjera shohin mjedisin si një faktor, Shkolla e Mjedisit e sheh atë si një aktor të vërtetë. Baza: Biologjia. Me pak fjalë: Përballoje! "Gjithcka varet."Kontributet: I jep një rol qendror mjedisit në formimin e strategjisë. Kufizime: Dimensionet e mjedisit janë shpesh të paqarta dhe të grupuara. Kjo e bën atë më pak të dobishëm për formimin e strategjisë. Mohon zgjedhjen e vërtetë strategjike për organizatat. Është joreal. Tipologjia: Teoria e Kontingjencës, Lidershipi Situacional
Nga H Mintzberg.


Replique  |  Mas sobre este Autor  |  Mas sobre esta Area de Interes

Acerca de 12manage | Publicidad | Enlace a nosotros / Citarnos | Privacidad | Sugerencias | Términos del Servicio
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 Última actualización: 1-2-2023. Todos los nombres ™ de suspropietarios.