Door Goede Communicatie Beter Leiding Geven

Method / Communication and Skills

12manage is looking for
MBA students.


Door Goede Communicatie Beter Leiding Geven
W.van der Kaa, Member, Manager, Netherlands

Betere communicatie, beter leiding geven, zelfverzekerder.


Ik wil werken aan een betere communicatie voor mezelf en mijn team waardoor ik beter leiding kan geven en snellere beslissingen kan nemen, zonder twijfel. Nu gebeurt het vaak dat ik teveel uit moet leggen aan sommige collega's, dus tijdverlies.
Dus ook meer coachen van de collega's in mijn team.
Meer delegeren zodat ik meer tijd over heb voor planning en controle (PUC).
Op dit moment is er nog een vacature op mijn afdeling waardoor ik veel tijd aan de uitvoering kwijt ben.
Er moeten nog procedures gemaakt worden maar de tijd ontbreekt.
Ook moeten er stappen genomen worden in de organisatie, we maken een snelle groei door (te snel?).
.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 21-1-2019. All names ™ of their owners.