Software Implementaties Obv Vygotsky


Views > Knowledge and Intangibles > Idea > Software Implementaties Obv Vygotsky


Software Implementaties Obv Vygotsky
van den Berg, Member, HR Consultant, Netherlands

Om de volle ROI uit een softwarepakket te halen moet een implementatie programma rekening houden met de theorie van de naaste ontwikkeling van Vygotsky. Alles wat je leert moet verbonden kunnen worden aan reeds aanwezige kennis. Als je te grote stappen laat maken dan lukt het niet.
Ik hanteer een model met vier fasen: operationeel gebruik - stuurinformatie onttrekken - procesverbeteringen doorvoeren - discussieren over volgende generatie software.
De echte voordelen van software worden gehaald in niveau drie. Om echt goed van software te kunnen profiteren moeten tenminste de sleutelgebruikers op niveau drie zitten. Alles wat daaronder wordt geboden is niet onderscheidend in de verschillende oplossingen die op de markt zijn. Voor de softwareleveranciers is het interessant om met klanten in gesprek te zijn over wat zij in de toekomst nodig hebben. Om het niveau van de veldjes en rapporten te ontstijgen is kennis op het vierde niveau wenselijk. De discussie gaat dan over marktontwikkelingen en hun impact op de processen of organisatie. .

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 20-7-2019. All names ™ of their owners.