Samenwerken is een Houding


Visies > Strategie en Innovatie > Advies > Samenwerken is een Houding


Samenwerken is een Houding
Moustafa Turky, Manager, Netherlands

Doelen kunnen al dan niet worden bereikt, maar een houding is een continu proces. Verkopers die een samenwerkende houding aannemen, bereiken veel meer dan alleen met de klant ‘samen werken’.


Ik geloof dat de organisatie onlosmakelijk verbonden is met het mens zijn. De organisatie wordt medebepaald door de mensen in en buiten de organisatie. Samen beïnvloeden ze het gedrag en bepalen de resultaten. De juiste balans vinden tussen de behoefte van de mensen zelf en de doelstellingen van hun organisatie is volgens mij de belangrijkste factor voor het behalen van succes.
De essentie van het verkoopvak is volgens mij het moment dat relaties relevant voor elkaar worden. Daarmee ontstaan wederzijdse belangen om samen iets te willen doen. Samenwerken is voor veel mensen een doel. Een richtpunt dat letterlijk nagestreefd wordt. Samen met iemand het werk gaan doen. Maar voor succesvolle verkopers heeft samenwerken een andere betekenis. Samenwerken is een houding, een werkwijze waarmee persoonlijke en gezamenlijke doelen worden bereikt.
Doelen kunnen al dan niet worden bereikt, maar een houding is een continu proces. Verkopers die een samenwerkende houding aannemen, bereiken veel meer dan alleen met de klant ‘samen werken’. Op de eerste plaats helpt een samenwerkende houding aannemen, verkopers om positieve zelfwaardering en erkenning voor hun werk te krijgen. Want zolang een verkoper de samenwerking met de klant als een doel ziet, dan stelt hij zich afhankelijk op in deze relatie. Dit doel wordt namelijk alleen bereikt als de klant ermee instemt. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Daarom zal de verkoper zich niet gewaardeerd en niet erkend voelen. Simpelweg omdat zijn inzet niet gezien wordt in zijn beleving. Maar een samenwerkende houding brengt de relatie met de klant naar een hogere dimensie. Hier wordt op een wederkerig, onafhankelijk niveau een relatie opgebouwd. In deze relatie wordt op een gelijkwaardig niveau gegeven en ontvangen. Daardoor wordt de inzet van de verkoper - ook door onverschillige klanten - gezien, erkend en gewaardeerd. De verkoper wordt hierdoor positiever, en wordt gemotiveerd, ook bij klantcontact dat niet direct resultaten oplevert. Alleen al door zijn werk te doen zal hij zich gewaardeerd voelen, afgezien van de uiteindelijke resultaten.
Een samenwerkende houding levert op de tweede plaats een nuttige uitkomst: het werk wordt namelijk efficiënter. Samenwerkende verkopers doen hun best om anderen te begrijpen. Ze zullen immers moeten weten waarom de klant hulp nodig heeft en hoe ze deze kunnen bieden. De focus ligt hier op wat er gedaan moet worden. Verkopers daarentegen die samenwerking als een doel zien, gaan zich richten op het beïnvloeden van de klant om hem mee te laten werken. Dit is een heel andere insteek, die een behoorlijke invloed kan hebben op de efficiëntie van het werk.
Op de derde plaats ten slotte stimuleert samenwerking de professionaliteit van zowel de verkoper, de klant als de organisaties. Door een samenwerkende houding worden gezamenlijke doelstellingen omgezet in uitdagingen. Deze uitdagingen worden aangenomen als een kans om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen. Hierdoor worden de krachten en de beperkingen duidelijk, wat leidt tot groei en ontwikkeling. Met andere woorden, door samen te willen werken komen verkopers eigen sterktes en zwaktes tegen en dat leidt tot verbetering van professionaliteit.
Samenwerken is een houding. Gedrag dat we kunnen leren en verbeteren. Samenwerken is een nieuw perspectief van waaruit relaties kunnen worden opgebouwd. Een nuttige houding, die positief, uitdagend en professioneel is. Een “PUP”zeg maar!


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 31-5-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.