Koerswijziging? Business Requirements First

Advice / Change and Organization


Koerswijziging? Business Requirements First
Kruijswijk , Business Consultant, Netherlands

Eerst op hoofdlijnen doel scherp en laten delen door de belangrijkste stakeholders.


Eerst op hoofdlijnen doel scherp en laten delen door de belangrijkste stakeholders.
Betrokkenheid en ENTHOUSIASME (business) managers is essentiëel.
Vervolgstap is detailuitwerking requirements om nieuwe procedures + techniek (systeemontwikkeling) te laten slagen.
Combineer scrum (en learing by doing) met strak projectmanagement (Prince2 bv).
Hou enthousiasme vast en verspreid het onder gebruikers en andere betrokkenen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 16-12-2017. All names tm by their owners.