Koerswijziging? Business Requirements First

Advice / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


Koerswijziging? Business Requirements First
Kruijswijk, Member, Manager, Netherlands

Eerst op hoofdlijnen doel scherp en laten delen door de belangrijkste stakeholders.


Maak het niet te ingewikkeld, maar wel voldoende flexibel om in te kunnen spelen op nieuwe wensen van klanten, gebruikers, management. Flexibiliteit moet wel worden gedefinieerd! Al bij het vaststellen van de eerste requirements. Gedragen door management!
Op basis van eerste requirements impact laten onderzoeken binnen vastgestelde tijd (time-boxing), met voldoende aandacht voor directe en indirecte èn maatschappelijke kosten en baten.
Combineer scrum (en learing by doing, interactieve ontwikkeling) met strak projectmanagement (Prince2 bv).
Hou enthousiasme en betrokkenheid vast en verspreid het onder gebruikers en andere betrokkenen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 23-1-2019. All names ™ of their owners.