ENRICHING YOUR LIFE ENRICHES OURS

Method / Change and Organization


ENRICHING YOUR LIFE ENRICHES OURS
JANSSENS FRIEDA , Director, Belgium

WE KRIJGEN VEEL TERUG VAN ONZE KLANTEN.


WE TRACHTEN OP EEN INSPIRERENDE MANIER MENSEN INZICHT TE GEVEN IN HUN EIGEN GEDRAG EN DE INVLOED DAARVAN OP ANDEREN.
DEZE VORM VAN EMPATHIE IS NOG NIET OVERAL 'DONE' OP DE WERKVLOER. WIJ ERVAREN VOORDELEN ALS HIERDOOR MEDEWERKERS VERBONDEN ZIJN MET ZICHZELF, MET HUN TEAM EN MET DE DRIJFVEREN EN TOEKOMSTPLANNEN VAN DE ORGANISATIE. DEZE VOORDELEN ZIJN WELVAART EN WELZIJN OP HET WERK.
GELUKKIGE MENSEN PRESTEREN BETER. DAT REFLECTEERT OP ONS.
DUS WE INSPIREREN JE OM JOUW LEVEN RIJKER TE MAKEN, EN KRIJGEN DAAR EEN RIJKER LEVEN VOOR TERUG.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 29-7-2017. All names tm by their owners.