Heldere Doelen Leiden Naar Succes


Visies > Leiderschap > Tip > Heldere Doelen Leiden Naar Succes


Heldere Doelen Leiden Naar Succes
A.L.M van der Salm, ICT Consultant, Netherlands

Heldere doelen stellen is essentieel om tot succesvolle resultaten te komen.


Stel eerst je doel vast en aan welke eisen dat moet voldoen en vervolgens de weg er naar toe, zonder gehinderd te worden door het verleden. Processen en systemen zijn niet leidend maar faciliterend en moeten van toegevoegde waarden zijn. Zorg er voor dat alle stakeholders zijn aangehaakt en dat verantwoordelijkheden eenduidig zijn belegd. De governance structuur en rapportage-lijnen moet voor alle betrokkenen transparant zijn om adequaat bij te kunnen sturen en snelle besluitvorming mogelijk te maken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Laatst bijgewerkt op: 1-2-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.