Heldere Doelen Leiden Naar Succes

Tip / Leadership

12manage is looking for
MBA students.


Heldere Doelen Leiden Naar Succes
A.L.M van der Salm, Member, ICT Consultant, Netherlands

Heldere doelen stellen is essentieel om tot succesvolle resultaten te komen.


Stel eerst je doel vast en aan welke eisen dat moet voldoen en vervolgens de weg er naar toe, zonder gehinderd te worden door het verleden. Processen en systemen zijn niet leidend maar faciliterend en moeten van toegevoegde waarden zijn. Zorg er voor dat alle stakeholders zijn aangehaakt en dat verantwoordelijkheden eenduidig zijn belegd. De governance structuur en rapportage-lijnen moet voor alle betrokkenen transparant zijn om adequaat bij te kunnen sturen en snelle besluitvorming mogelijk te maken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 21-1-2019. All names ™ of their owners.