Multidimensionaal Audit


Visies > Supply Chain en Kwaliteit > Best Practice > Multidimensionaal Audit


Multidimensionaal Audit
Martin Muller, Strategy Consultant, Netherlands

Audit uit ondernemersperspectief: samenhang van meerdere aspecten vanuit verschillende dimensies.


Audit projecten, programma´s en servicecontracten in samenhang met meerdere aspecten: verwacht resultaat, Business belang, risico´s, kosten, omvang en kwaliteit, processen en systemen, afnemers en leveranciers, mensen, organisatie en cultuur en vanuit de dimensies: concurrentievoordeel, waarde voor de organisatie en innovatief gehalte, met respectering van (internationale) en bedrijfsmatige wet- en regelgeving, compliance- en securityeisen en governance, maatregelen van behoorlijk bestuur.
Bij een audit zijn altijd meerdere aspecten relevant. Deze aspecten kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden. Niet elk aspect is voor elk soort project, programma of serviceactiviteit even belangrijk. Er zal echter altijd sprake zijn van een verwacht resultaat. Dit resultaat kan een concreet product zijn, een geleverde dienst maar ook minder goed meetbare eenheden zoals een verhoogd concurrentievermogen, grotere klanttevredenheid of verbeterd imago (intangible benefits). Voor het kunnen gebruiken van een resultaat is een Business belang relevant. Immers ook al is er een goed resultaat geleverd, als niemand belang heeft bij dat resultaat is er geen waarde gecreëerd.
Bij elk soort van activiteit/proces door mensen en organisaties ontplooid is sprake van bepaalde onzekerheden/risico´s. Een aantal Business zaken speelt bij het gebruiken van resultaten in een organisatie: Hebben we de markt goed ingeschat en kopen onze afnemers onze producten en diensten? Is de functionaliteit en de kwaliteit van ons product of dienst voldoende marktconform, doet ´t product wat de afnemer ervan verwacht en is er sprake van een juiste prijs/kwaliteitverhouding? Is onze organisatie (blijvend) in staat service te verlenen aan het geleverde product, ook als er meer klanten zijn dan verwacht en/of meer problemen met het gebruik van het product of de dienst moeten worden opgelost? Kunnen we wel continuïteit/garantie aan de markt leveren dat zaken als reserveonderdelen in voldoende mate beschikbaar blijven, ook jaren nadat het product niet meer actief wordt gevoerd of zelfs helemaal van de markt is? Naast risico´s ten aanzien van het (gebruik van) het product zijn er ook risico´s M. B. T. De creatie van een product, vooral als dit een uniek, eenmalig product betreft zoals gerealiseerd in een (IT) project dan wel in een programma, het totaal van samenhangende projecten (IT en niet IT) gericht op de voortbrenging van een bepaald resultaat, doorgaans een product en in mindere mate een dienst.
Bij het aspect kosten geldt dat kosten in verhouding moeten staan tot het verwachte rendement, het gebruik van de dienst door de afnemers en de afname van het product door de afnemers. Dit is een Business gerelateerd aspect. Welke prijs moet ik vragen voor het product, resp. De dienst. Dit is een bedrijfseconomische kwestie en hangt verder samen met het type product, het soort van afzetmarkt, etc. Etc.. Ook de kosten van de creatie van een product zoals bijv. Een nieuw IT systeem zoals een B2B website, een financieel systeem of een systeem ter ondersteuning van klantenvragen en overige dienstverlening moeten worden bepaald. Bij eenmalig op te leveren resultaten zoals bij een IT systeem is dit complex, vaak onnauwkeurig en onbetrouwbaar, dus risicovol.
Het aspect omvang, ook wel met functionele omvang aangeduid omdat het niet gaat om een niet technologisch/implementatie beschouwingsniveau geeft een maat aan voor de functionaliteit die de organisatie verkrijgt ter uitvoering of ondersteuning van haar Business processen.
Wordt vervolgd.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 21-9-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.