Media Transitie Management


Visies > Verandering en Organisatie > Opinie > Media Transitie Management


Media Transitie Management
P. Swart, Business Consultant, Netherlands

De sneeuwbal online, digitalisering en mobile devices maken de media Transitie.


Media:Digitaal is leidend. Uitingsvormen, kanalen en dragers groeien exponentieel
Transitie: Doormaken van een ingrijpende verandering. Systeeminnovaties op het niveau van technologieën, regels en organisatievormen
Management: Het nieuwe besturen. Grip en regie hebben op de organisatie van in- en uitgaande informatie- en communicatiestromen
Transitions are radical, structural changes of a societal (sub)system. These are shifts between equilibrium states of societal systems (energy, mobility, water, agriculture, health care) and are the result of a co-evolution of economic, cultural, technological, ecological and institutional developments at different levels.
Transition Management is an approach for tackling the complex issue of sustainable development. Critics consider that
The current  system is insufficiently equipped to deal with the complexity of the issue and that incremental changes will not
Address the fundamental system failures that underpin the issue.
The goal of transition management is geared towards enabling, facilitating and guiding the social, technical and political
Transformations required by embedded societal systems to bring about sustainability.
Hopkins (R.Hopkins) spreekt over de nood om de verandering tijdig voor te bereiden. Hij stelt dat de maatschappij de keuze heeft om te kiezen voor een transitie, waarbij de samenleving zich gedurende 1 à 2 decennia voorbereidt op een toekomst met bijvoorbeeld minder
Energie-voorzieningen. Indien we ons hierop niet voorbereiden, en de transitie haar tijd dus niet gunnen, zal er eerder sprake zijn van een revolutie. De verandering wordt dan op een niet-comfortabele wijze door externe factoren opgedrongen.
Deze revolutie is nu gaande bij mediabedrijven zoals uitgeverijen, RTV, muziek-industrie, grafimedia industrie, communicatie&marketing en kennis en informatie intensieve organisaties. Zij allemaal zijn in transitie.
.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.