Het KARAF Proces


Visies > Algemeen / Geen > Methode > Het KARAF Proces


Het KARAF Proces
Peter Blokland, Consultant, Belgium

Schematische voorstelling van het proces dat aan het KARAF model gekoppeld is.


Een korte passage uit het boek Total Respect Management:
"Het KARAF proces uitgelegd
Elke verbetering en elke stap in de richting van excellence begint bij de perceptie van een situatie of resultaat. Ben je tevreden? Is alles OK? Of ben je niet tevreden? Heb je een probleem, een tekortkoming, een onbevredigende resultaat? Het is telkens een individuele en ook soms een collectieve beoordeling en interpretatie van een bepaald deel van de werkelijkheid.
Deze inschatting kan individueel heel verschillend zijn. Je hebt eerder gezien hoe iedereen zijn eigen realiteit opbouwt en hoe dit je houding en gedrag, je attitude, beïnvloedt. Dit is net hetzelfde op het collectieve vlak. Zo kan de ene groep mensen tot een totaal ander beeld komen vanwege een verschil in perceptie vanuit desgevallend een verschillende achtergrond of cultuur. In ieder geval zal iedereen zijn eigen kaart van het gebied maken en vanaf die positie vertrekken.
De kwaliteit van je perceptie
Een eerste stap kan dan zijn dat je aandacht schenkt aan jouw perceptie van de zaak. Het is best mogelijk dat hier al een eerste verbeterpunt verscholen ligt. De realiteit is immers wat jij er van maakt. Niets meer en ook niets minder. Wanneer de kwaliteit van je perceptie niet optimaal is, kan het zijn dat het verbeterproces al op voorhand gedoemd is om te mislukken. De hogere voorwaarden attitude en realiteit zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking en bouwen zo elkaar op. Daarom oefenen ze ook voortdurend invloed op elkaar uit (Zie “Ladder of Inference” – Pagina 109 – Figuur 22). Vaak gebeurt dit in de versterkende zin, maar soms ook omgekeerd.
Zo kan het zijn dat de ene persoon best tevreden is met de situatie en het resultaat. Deze zal dan niet snel geneigd zijn om aan het verbeterproces te beginnen. Het te verbeteren item is dan ook meteen het resultaat zelf en er wordt niets veranderd aan het proces dat tot het resultaat geleid heeft. Actie wordt herhaald, zonder enige vorm van bijsturing of feedback en het resultaat herhaalt zich.
Tenzij deze persoon de juiste ingesteldheid (attitude) heeft om na te gaan wat precies uitmaakt dat toestand en resultaat bevredigend zij. Wanneer hij erop gericht is om meer en beter te bekomen kan het verbeterproces starten. Door een aangepaste houding en gedrag, gericht op continu verbeteren, kan ook een tevreden persoon in het proces stappen om verder te verbeteren naar hogere niveaus van excellence.
Anderzijds kan het ook gebeuren dat er helemaal geen animo is om aan het verbeterproces te beginnen. Zelfs als de omstandigheden echt dramatisch en lamlendig zijn en de betrokken mensen helemaal niet gelukkig zijn, is er een meerderheid van mensen die bij de pakken blijft neerzitten en hun lot gelaten aanvaardt. Dit is evenzeer een gevolg van een specifieke attitude, meestal gestuurd door de persoonlijke kijk op de realiteit vanwege deze mensen.
Bij gelatenheid en aanvaarding van een probleemsituatie krijg je dat mensen toch blijven doen wat ze altijd gedaan hebben. Het is gewoon hun realiteit, ze nemen aan dat ze er niets aan kunnen veranderen en dat anderen er voor verantwoordelijk zijn. Mensen doen bijgevolg steeds hetzelfde en hopen tegen beter weten in op een verschillend resultaat. Einstein heeft dit ooit tot definitie van krankzinnigheid uitgeroepen en misschien had hij wel gelijk."
Voor meer informatie verwijs ik graag naar het boek "Total Respect Management - excellent leidinggeven voor de toekomst".


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: Total Respect Management | The KARAF model & process for continuous improvement and excellence | Het KARAF model
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 25-6-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.