Bedrijfsvoeringsvisie


Views > Strategy > Advice > Bedrijfsvoeringsvisie


Bedrijfsvoeringsvisie
Aad Krom, Member, Bedrijfskundige, Netherlands

Bedrijfsvoering Wat is nu eigenlijk bedrijfsvoering? Bedrijfsvoering is en samenspel van activiteiten om: – Gericht op realisatie van de missie van de KMar; – Met een doelmatige en doeltreffende inzet van de beschikbare middelen; – Binnen de gestelde randvoorwaarden; – Een maximaal (en flexibel) product te leveren; – Teneinde het gezag tevreden te stellen. Ofwel: de wijze waarop een organisatie tracht haar doelstellingen te bereiken (wat en hoe) Speerpunten: (in aflopende prioriteit Werken aan een goede relatie met mijn collega’s en advies blijven geven aan allen die dat nodig hebben. Op welk gebied dan ook. Hierbij gebruik ik RAPP Rap staat voor (toon Respect, geef Aandacht, werk met Passie en Plezier). Mij zelf continu blijven ontwikkelen (verbeteren). Ofwel wat ik morgen doe probeer ik overmorgen weer te verbeteren. Mijn leergierigheid helpt me daarbij. Werken aan verbeteren van de bedrijfsvoering van het distric:. De bedrijfsvoering van ons district moet de basis zijn van het vertrouwen die men in ons stelt. Is die vertrouwen er niet dan zullen we daar hard aan moeten werken. Zie P&C weer als speler op de mat krijgen en houden! INK Onder de aandacht van het management blijven brengen. Op een dusdanige (prettige) wijze dat men na verloop er allen maar wijzer van wordt en er ook mee aan de slag gaat. Dit impliceert dus ook omgaan met mogelijke weerstand aangaande het model. Kortom: kennis overbrengen, kennis delen, kennis uitbreiden. Werken aan procesbeschrijvingen en de verbetering er van Processen zijn het hart van de organisatie, zie verder onder INK. Visie Mijn persoonlijke visie is dat we met elkaar er voor zorg dragen dat P&C een sectie wordt waar men aandacht voor heeft en dat we in ons werk en optreden erkenning krijgen. We moeten het vertrouwen uitstralen dat als ze iets aan ons vragen dat we een goed en betrouwbaar antwoord geven binnen de tijd die we met elkaar afspreken. Goed beschouwt is P&C de sectie waar het overzicht aanwezig dient te zijn. Ofwel waar het ambtelijke vertrouwen van de DC gewaarborgd wordt.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 17-7-2019. All names ™ of their owners.