Zorgverandering

Opinion / Strategy


Zorgverandering
Joyce de Vries, Member, Student (University), Netherlands

De zorg in Nederland moet anders gefinancierd, georganiseerd en uitgevoerd worden.


Stichting Else staat voor goede betaalbare lichamelijke, sociale en psychische zorg in Nederland. De huidige wijze van financiering is niet meer mogelijk. Dan komen al snel ethische vragen om de hoek kijken, wie mag waarom en wanneer medische zorg krijgen. Wat is maatschappelijk verantwoord omgaan met de zorgvraag?

Else vindt dat elk mens recht heeft op (thuis)zorg. Binnen de huidige financiële kaders, met toenemende vergrijzing van de zorgvrager, maar ook van de zorgverlener zal er op een andere manier naar (thuis)zorg gekeken moeten worden. De leefomgeving van de zorgvrager kan een belangrijke bijdrage leveren naast de zorgverlener aan het welbevinden van de zorgdrager. Kan de zorg dichter bij de zorgvrager georganiseerd worden. Hoe dienen de verschillende financieringsvormen in de zorg (ABWZ, WMO, ziektekostenverzekering) ge(re)organiseerd te worden om mensvriendelijke zorg te blijven leveren.
Dit is een discussie die Stichitng Else wil faciliteren. Zij is op zoek naar partners die met haar willen meedenken over dit vraagstuk. Maar ook partners die op basis van missie gerelateerd investeren hun maatschappelijk geld willen inzetten voor hun doelstelling.
Daarnaast houdt Else zich ook bezig met spiritualiteit in de zorg en het cultureel erfgoed van het voormalige kruiswerk.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 18-2-2019. All names ™ of their owners.