Persoonlijk Leiderschap


Views > Change and Organization > Advice > Persoonlijk Leiderschap


Persoonlijk Leiderschap
Rob Melis, Member, Business Consultant, Netherlands

Sturen op gedrag betekent ook ontwikkelen van leiderschap. Persoonlijk leiderschap !!!
Geen slaaf van de operationele waan van de dag maar een leider die het gedrag van zijn mensen stuurt en daarmee het resultaat van het proces.
Leiderschap dat mensen motiveert, initieert en activeert om hun kennis en vaardigheden in te zetten om processen te optimaliseren. Lean Manufacturing is een tool die pas ingezet kan worden als het bovenstaande in beweging is. Wordt deze tool gebruikt om verandering af te dwingen garandeer ik een fiasco.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 19-7-2019. All names ™ of their owners.