Het Belang van Eigen Onderzoek Doen


Visies > Leiderschap > Methode > Het Belang van Eigen Onderzoek Doen


Het Belang van Eigen Onderzoek Doen
van Haren, Teacher, Netherlands

Leren is eigen leervragen onderzoeken


Lerenden dienen te worden gestimuleerd leervragen te ontwikkelen en deze zelf begeleid te onderzoeken en vervolgens het doorlopen leerproces te communiceren.

Tekst uit beschrijving P2b natuurkunde practicum project:
Leerdoelen

De student kan onderzoeken. Hierin onderscheiden wij:

Beargumenteerd tot een keuze komen voor een onderwerp, het onderwerp afbakenen en van relevante literatuur voorzien

Theorie uitwerken zodat de wetenschappelijke vraagstelling toegesneden wordt naar de practische mogelijkheden

Een relevante onderzoeksvraag formuleren en een valide onderzoeksmethode bedenken

Een opstelling bouwen waarmee betrouwbare metingen kunnen worden verricht

Een onderzoeksvoorstel schrijven, voorzien van een haalbaar meetplan en het eigen plan uitvoeren binnen de gestelde tijd
De onderzoeksresultaten lokaal publiceren in een artikel, een poster en een symposium

Beschrijving

Het practicum bestaat uit een project, waarbij studenten in kleine groepen een zelfbedacht experiment uitvoeren. In zo'n project wordt een aantal onderzoeksvaardigheden geleerd. Deze vaardigheden hebben zowel experimenteel inhoudelijke, als procedurele en strategische componenten. De vaardigheden worden ingezet om de volgende producten te maken: Rapport I (projectvoorstel), artikel, poster, Rapport II en een presentatie op een symposium. Per product worden van tevoren in plenaire bijeenkomsten aanwijzingen en achteraf in kleine groepen beoordelingsresultaten doorgesproken.

Men begint met brainstormsessies waarin alle deelnemers trachten elkaar op goede ideeën te brengen. Daaruit dient men vanuit de eigen mogelijkheden te kiezen voor een onderwerp met voldoende theoretische en experimentele aspecten, die moeten worden afgebakend en neergelegd in een scherpe formulering van de onderzoeksvraag. Na enige try-outs kan het onderzoeksvoorstel geschreven worden op basis van aangewezen subsidiecriteria. Nadat het onderzoeksvoorstel eenmaal is ingediend begint de periode van resultaten vergaren en analyseren, hetgeen afgerond wordt met de uiteindelijke vastlegging in een artikel, een poster en een presentatie voor de studenten van het eerste jaar, die een kritisch publiek vormen en tevens een enthousiasmerende introductie krijgen van het project.

Leren communiceren over eigen onderzoeksresultaten vormt een wezenlijk bestanddeel van dit practicum.Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 16-10-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.