Met inzicht doorgroeien

Best Practice / Change and Organization


Met inzicht doorgroeien
Dumore, Member, CEO, Netherlands

Te weinig organisaties lijken te luisteren naar de eigen organisatie bij een reorganisatie, fusie of andere organisatievernieuwing. Maak gebruik van de kennis en kracht in de eigen organisatie om een succesvolle verandering te realiseren.


Onze visie
U heeft de ambitie om uw organisatie verder te ontwikkelen. Een groei te realiseren of juist een vernieuwing door te voeren om beter voorbereid te zijn op de toekomst en het economisch klimaat. U wilt scherpte aanbrengen in uw organisatie, kansen benutten die voorbijkomen, slimmer werken en de flexibiliteit beschikbaar hebben om elke uitdaging het hoofd te bieden.
Uw organisatie moet daarvoor vitaal zijn en slagkracht hebben. Bewust zijn van die krachten in uw organisatie, helpt u om uw ambitie te verwezenlijken.

Met inzicht doorgroeien
U bent zich ervan bewust dat er zonder roer geen koers gevaren kan worden. U kent de noodzaak om een realistisch einddoel te identificeren en de juiste keuzes te maken. Immers u kunt uw tijd, energie en geld maar één keer uitgeven. Tegelijkertijd wilt u dat de organisatieontwikkeling niet van tijdelijke aard is, maar blijvend!

Hoe stimuleert u nu de organisatie om die beweging te maken die u ambieert?
Het antwoord is simpel. Door te weten waar uw organisatie krachtig is en hoe er daadwerkelijk over gedacht wordt.
Wat wordt bijzonder gewaardeerd? Waar liggen drempels? Met die kennis kunt u de organisatieleden bewust maken van en actief betrekken bij de gewenste organisatieontwikkeling.

Zoiets kan niet bereikt worden door te starten vanuit een buikgevoel, met een managementgoeroe of vanuit gesprekken met voor u representatieve organisatieleden.

Dat kan wel op basis van een objectief en representatief inzicht over hoe er gedacht wordt leiderschapsstijl, management, structuur, cultuur, medewerkers en collega's, ICT, financien, klanten, leveranciers, concurenten, kennisinstellingen en andere stakeholders.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.