Ieder mens is uniek en verdient daarom een individuele benadering

Advice / Human Resources

12manage is looking for
MBA students.


Ieder mens is uniek en verdient daarom een individuele benadering
Theo van Ommen, Member, Director, Netherlands

MotiCom is een instrument met een gedachte erachter. De gedachte dat mensen zo uniek zijn dat een individuele benadering het meest recht doet aan hen als persoon. Deze individuele benadering wordt door MotiCom mogelijk gemaakt.


MotiCom maakt de belangrijkste waarden, motivatiekenmerken en communicatieaspecten van een persoon zichtbaar en benoemt deze. De basis van MotiCom wordt gevormd door een groot aantal keuzevragen die online via ons onderzoekcentrum worden afgenomen. Een kandidaat ontvangt daarvoor vooraf een uitnodiging met een inlogcode en een wachtwoord. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag.

MotiCom is geen test en het is geen beoordeling. Er is hier geen goed of fout! Op basis van de keuzes die een kandidaat maakt stellen we vast wat de persoon motiveert of wat juist niet. De belangrijkste waarden worden in hierarchische volgorde geplaatst en de belangrijkste communicatieaspecten worden vastgesteld.React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 22-1-2019. All names ™ of their owners.