ISO 9001 som Processmognadsbedömning


Synvinkel > Supply Chain och Kvalitetsledning > Verktyg > ISO 9001 som Processmognadsbedömning


ISO 9001 som Processmognadsbedömning
Lennart Gidlof, Consultant, Sweden

Kraven i ISO 9001 på processledning omstuvade till en mognadsmodell för självutvärdering och förpackad i ett webbaserat verktyg.


När man ska använda sig av processtänkande / flödestänkande måste man börja i rätt ände OCH det räcker inte med att kartlägga och rita upp arbetsflödena.

Processkartor är bara början. Man måste också mäta och utvärdera organisationen genom att mäta dess processer och man måste se till att processpespektivet på ett tillräckligt sätt kommer in i ledningsgruppen. Vidare måste medarbetarna ges utbildning, träning, verktyg och stöd så att tillräckligt fokus läggs på processerna. Dessutom måste processen hela tiden förbättras genom att man tar tillvara på de problem som uppstår. Har man dessutom ambitionen att bli bäst i sin bransch så krävs ännu mer.

Men den största utmaningen är att kommunicera processarbetet till ledningen så att de enkelt kan se och förstå nyttan. Genom att använda en mognads modell och låta ledningen bedöma sina egna processer ser man var man befinner sig i trappan. Sedan frågar man om den nivån är tillräcklig för att organisationen ska kunna förverkliga sin strategi. Då inser ledningen att de måste ha bättre processer för att lyckas. Sen är det medvind (i alla fall ett tag).

Med den processmognadsmodell och det webbaserade verktyg vi tagit fram får ledningen en överblick och blir därmed intresserade och börjar ställa krav. >br>

Läs mer på vår hemsida! processutveckling.nu


Reagera  |  Mer på författaren  |  Mer på detta intresseområde

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.