Psykologi, rättspsykologi och socialpsykologi


Views > Ethics and Responsibility > Method > Psykologi, rättspsykologi och socialpsykologi


Psykologi, rättspsykologi och socialpsykologi
Stefan Lindeborg, Student (University), Sweden

Vittnespsykologi, domstolspsykologi. Compliance konformitet, lydnad och lydnadsexpriment.


Just nu läser jag en 15 hp kurs i rättspsykologi och nuvarande delkurs handlar om vittnespsykologi, dvs, förhörsmetoder, vittnens minne av händelseförloppet och så vidare. En mycket intressant kurs. Den andra kursen är socialpsykologi, hur vi påverkas av andra i form av publik konformitet och privat konformitet, eller enklare, hur vi påverkas av andra att gå emot sina egna värderingar minnen etc. Man kan även kalla det för grupptryck.
Ett annat delmoment i kursen handlar om lydnad. Vi är långt mer benägna att skada en annan människa både psykiskt och fysiskt än vi faktiskt tror. Sök gärna på Milgrams expriment om lydnad. Nazisternas systematiska metoder att mörda sex miljoner judar är ett praktexempel på lydnad. Under Nürnbergrättegångarna förfasades allmänheten att till synes propra och friska individer kunde begå dessa brott. Deras försvar "Jag lydde bara order"

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Last updated: 23-9-2020. All names ™ of their owners.