Nooit meer reorganiseren

Advice / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


Nooit meer reorganiseren
Albert Schuurmans, Member, Coach, Netherlands

Continu veranderen is beter dan eenmalig reorganiseren


Ondernemingen opereren in een omgeving. Die omgeving is complex en bestaat uit klanten, medewerkers, de maatschappij, de overheid en ga zo maar door. Die omgeving verandert dagelijks, soms onmerkbaar en soms razendsnel. Nog niet zo lang geleden was werktijd om te werken. Nu is twitteren tijdens het werk al lang niet meer ongewoon. Minder dan tien jaar geleden werkten we van 9 tot 5. Nu is er flexwerken en Het Nieuwe Werken. Vrouwen rukken op in managementposities. De brochure wordt vervangen door Social Media campagnes. Verandering alom.
Veel ondernemingen reageren niet of nauwelijks op de veranderingen om hen heen. Met als gevolg dat elke dag de aansluiting van de onderneming met haar omgeving vermindert. Op den duur leidt dat tot druk binnen de onderneming zelf. Teruglopende resultaten, steeds meer ontevreden klanten, en medewerkers die hun heil elders zoeken of hun motivatie verliezen. Dan moet er gereorganiseerd worden. Met alle brokken, ellende en onrust van dien. In mijn ogen is het allemaal onnodig.
Een reorganisatie is eigenlijk niet meer dan het in 1 keer aanpassen van de organisatie op alle gewijzigde omstandigheden uit het verleden, waarop door het management niet is gereageerd. Reparatie van fouten uit het verleden dus. Een reorganisatie is daarom te voorkomen door dagelijks te veranderen en mee te bewegen met de zich wijzigende omgeving. Veel kleine stapjes. Dat vereist wel een grotere alertheid van het management, meer leadership en ombuigen van de ondernemingscultuur in de richting van een grotere veranderingsbereidheid en flexibiliteit.
Je zou kunnen concluderen dat continu veranderen een probaat middel is om reorganisaties te voorkomen.
Albert Schuurmans, tot discussie bereid


React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 21-1-2019. All names ™ of their owners.