Geen woorden maar daden

Opinion / Leadership

12manage is looking for
MBA students.


Geen woorden maar daden
Davidzon, Member, Management Consultant, Netherlands

pas op de plaats


Na zo veel kennis, inzichten en theorieen, alle waardevol en welgemeend zit het hem niet meer in de volgende managementvisie, maar in de goede uitvoering van dat wat er al is. en dat wat al gezegd is. De waarde van mooie seminars en goede trainingen zit in de kracht er ook samen gevolg aan te geven. We hebben onze handen er al vol aan. Goed uitvoeren, in elke rol wel te verstaan, brengt voldoening, want mooie resultaten. En goed uitvoeren betekent ook: er zijn, toewijding, aandacht, geduld. En daarom ook: willen helpen, faciliteren. Je dienend opstellen. Niet daar en dan maar hier en nu. Met de visie in je hoofd samen aan de slag .

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 21-1-2019. All names ™ of their owners.