Autodidaktische vaardigheden


Visies > Kennis en Ontastbare Zaken > Methode > Autodidaktische vaardigheden


Autodidaktische vaardigheden
Alspeer, Manager, Suriname

Aangeboren talenten en praktijkervaringen


In ontwikkelingslanden hebben de meeste trainees een autodidaktische achtergond. Professionals uit het buitenland dienen hiermee rekening te houden als zij trainingen gaan verzorgen in die landen. Meestal gaat men hieraan voorbij. Bij gebruik van literatuur uit het westen is gebleken dat de inhoud niet aansluit bij de belevingswereld en daardoor het gewenst effect uitblijft.

Literatuur uit het westen heeft als vertrekpunt een ontwikkeling op basis van een gestructureerd en georganiseerd systeem volgens een bepaalde traditie. De transformatieprocessen hebben zich in het westen geleidelijk aan kunnen ontwikkelen in een herkenbaar cultuur. Dit in tegenstelling tot die landen waar veranderingsprocessen in een diversiteit van culturele overheersing heeft plaatsgevonden; een omgeving waar geen continuiteit van cultuur en traditie heeft plaatsgevonden. Transformatieprocessen zijn op gang gekomen in een latere stadium die moeten leiden naar een gemeenschappelijke ontwikkeling.

De grondhouding van de buitenlandse professional is sterk gebaseerd op de theoretische vaardigheden uit het westen, terwijl de trainees als uitgangspunt hebben praktijkervaring en weinig tot geen beheersing van westerse theorieen.In de overdracht vindt geen herkenning plaats en gaat de informatie, die eigenlijk bedoeld was om verandering op gang te brengen, verloren

Uitgangspunt zou moeten zijn om gebruik te maken van de bestaande ontwikkelingen en vaardigheden, aanpassen aan algemene theorieen om ze verder te uitwerken als fundament voor voortgang van de ontwikkeling in de eigen gemeenschap.
Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Laatst bijgewerkt op: 1-2-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.