Corporate Responsibility in de boardroom


Visies > Leiderschap > Boekbespreking > Corporate Responsibility in de boardroom


Corporate Responsibility in de boardroom
Tom Dogterom, Management Consultant, Netherlands

Think green and make more money - het boek is gratis te downloaden op onderstaande link.


De samenvatting lijkt kort door de bocht en opportunistisch, maar het is wel mijn conclusie na het schrijven van mijn boek op basis van interviews met 23 koplopers in Nederland zoals Akzo, Philips en Triodos. EN ER IS NIETS MIS MEE. Duurzaamheid is geen doel op zich. Je core business is de reden van bestaan. Dat systeem op verantwoorde wijze laten functioneren in de keten is verstandig ondernemerschap met mens, milieu, maatschappij en winst in balans.

Het systeem zoals het nu draait kan de groei van de wereldbevolking niet aan zonder desastreuze gevolgen. Dat moet dus anders: duurzaam. Duurzaamheid is geen doel op zich, maar eigenlijk een veel slimmere manier om het primaire proces in de keten ook waarde te laten ontwikkelen voor mens en milieu.

Iedere organisatie is onderdeel van een keten. Organiseer duurzaamheid door de keten heen. Ga duurzaam inkopen, verbeter de eigen efficiency in de organisatie en stimuleer duurzame innovatie in de dienstverlening naar klanten.

In de praktijk blijkt dat product- en dienstontwikkeling met 3P-principes als basis, erg stimulerend werkt op de creatieve geest. Op deze manier out of the box denken levert creatieve innovaties op die de klanten helpen om hun duurzame ambities te realiseren.

Conclusie: "Meer aandacht voor mens en milieu draagt bij aan winstgevendheid."

Ik wil bijdragen aan de duurzame ambities van organisaties door het opstellen van de MVO strategie, het concreet maken van doelstellingen en implementeren van maatregelen om die doelstellingen te realiseren.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 16-10-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.