Multi-pragmatisch


Visies > Human Resources > Advies > Multi-pragmatisch


Multi-pragmatisch
odinot, Director, Netherlands

Niet is wat het lijkt


Kenmerk van een leider is een multipragmatische benadering. In het literatuuronderzoek wordt gepleit voor een sterke binding tussen de persoonlijke passie en de koers van het team. Het zijn de competenties van de medewerker en de passie die de krachtige dragers zijn voor zijn betrokkenheid bij het team. De rol van de teamleider valt samen met de functie van het “nietje”. Het richten van het team op de doelen van de organisatie en deze laten samenvallen met de persoonlijke en gezamenlijke ambitie en passie. Het richten van het team en het teamlid loopt gelijk op met de ontwikkeling van mensen. Onderzoeksvraag 6: Wat verstaat de literatuur onder “een stimulerende organisatiecultuur”? De cultuur binnen een team geeft betekenis aan het werk- en leefwijze van mensen. De cultuur geeft betekenis aan en stuur het gedrag van medewerkers. De organisatiecultuur kan de ontwikkeling van het team stimuleren maar ook afremmen. Van den Boom (2007) noemt een cultuur intelligent als zij mensen inspireert en uitdaagt hun talenten te ontwikkelen en tot ontplooiing te komen. Gezien de complexiteit van de taken van het team is het noodzakelijk dat medewerkers dat de talenten of intelligente vermogens worden ontwikkeld.

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 22-9-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.