leiderschap


Views > Change and Organization > Thesis > leiderschap


leiderschap
Baggen, Member, Management Consultant, Netherlands

leiderschap versus ondernemerschap


Als bedrijfscoach kom ik al 15 jaar in zeer verschillende bedrijven. Wat steeds weer opvalt is dat leiderschap vooral beheersmatig wordt ingestoken. De ouderwetse wijze van leiderschap heeft nog steeds de overhand. Er zijn slechts zeer weinig leidinggevenden die ook een visie hebben op hun eigen functie, laat staan over hoe zij hun medewerkers kunnen stimuleren, enthousiasmeren, verantwoordelijkheid kunnen geven ten gunste van de bedrijfsvoering e.d. Over dit onderwerp zijn vele pagina;s te vullen en desondanks zie ik de leiderschapscultuur bijna niet veranderen.............

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.4 - Last updated: 6-4-2020. All names ™ of their owners.