Organisatieverandering: geleerde lessen?


Visies > Verandering en Organisatie > Opinie > Organisatieverandering: geleerde lessen?


Organisatieverandering: geleerde lessen?
Henk Duijn, Director, Belgium

Bestuurders zijn bepalend voor de aard van de organisatieverandering.


Binnen organisaties dient men te streven naar het bewaren van een optimale afstemming tussen de organisatie en de (veranderende) omgeving. Bestuurders spelen daarin een sleutelrol. Organisatieverandering kan verlopen als evolutionair proces, maar ook als een revolutionair proces. Graag licht ik dit toe aan de hand van metaforen. Een organisatie besturen is vergelijkbaar met autorijden. Een goede bestuurder blijft op de weg, loopt zelden een lichte schade op en anticipeert op gebeurtenissen in de omgeving. Anticiperende bestuurders zijn in staat om financiële en emotionele schade te voorkomen of te beperken. Organisatieveranderingen, als onderdeel van geleidelijke bijsturing, vinden hier (continu) plaats als een evolutionair proces. Een slechte bestuurder reageert te laat op de (mogelijke) situatie en veroorzaakt daardoor schade. Bestuurders die te weinig anticiperen ontdekken dikwijls te laat dat er een ernstige crisissituatie is ontstaan. Organisatieveranderingen vinden hier (ad hoc) plaats als een revolutionair proces. Dit wordt dan weer met de opmerking "alles onder druk wordt vloeibaar" afgedaan. Als we er van uit gaan dat de mens een zekere voorkeur heeft voor het vermijden van onzekerheden (onzekerheidsreductie) is het duidelijk dat goede bestuurders hier rekening mee houden als zij hun keuze op een bepaalde koers laten vallen. Een eerste voorbeeld betreft de bankencrisis die wereldwijde consequenties had. Onzorgvuldig handelen, risico's onvoldoende inschatten en een door ijdele en zelfgenoegzame bestuurders verblind najagen van bonussen heeft de belastingbetaler een vermogen gekost. Bijkomend probleem was dat veelal genomen risico's die negatieve gevolgen hadden werden weggewuifd, en dat genomen risico's die positieve gevolgen hadden werden beloond met bonussen. Een tweede voorbeeld betreft de politiek-economische situatie in o.a. Griekenland. Hier hebben bestuurders (politici) de afgelopen decennia onvoldoende geanticipeerd op veranderende omstandigheden. Ook de Europese Unie was verblind door een aanzienlijke uitbreidingsbehoefte, zonder rekening te willen houden met de financiële risico's daarvan. De gevolgen van dit falend beleid is de leidende politici als bestuurders aan te rekenen. Het is echter spijtig dat zij, net als bankdirecteuren, dikwijls zo overtuigd zijn geweest van hun kijk op zaken dat zij blind lijken voor de risico's die daaraan kleven. Hierbij speelt een zekere tunnelvisie een niet onbelangrijke rol. Een derde voorbeeld betreft de sector betaald voetbal, waarin grote bedragen door clubbesturen worden geïnvesteerd die dikwijls onvoldoende rendement blijken op te leveren. Men leeft hier dikwijls ver boven zijn stand met als gevolg dat verschillende voetbalclubs in het betaald voetbal in bijzonder ernstige financiële problemen raken. Voor de ego's binnen deze sector lijkt een gezonde bedrijfsvoering een (te) moeilijk traject. Een vierde voorbeeld betreft de rol van de kapitein op een groot cruiseschip. Bij het bepalen van de koers worden alle risico's ingeschat en worden risico's, waar mogelijk, vermeden. Wanneer er fouten worden gemaakt heeft dit grote consequenties, zowel voor de naam van de maatschappij als voor de veiligheid van bemanning en passagiers. Pro activiteit is hier gericht op het maken veilige en verantwoorde keuzes, alsmede het reduceren van onzekerheden. Het is voor een ieder, maar vooral voor (aankomend) bestuurders, belangrijk om hieruit de nodige lessen te leren voor de toekomst.

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: Waarom steeds meer? | Crisis? Voorkomen is beter dan genezen! | Coaching is maatwerk
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.