Coaching is maatwerk


Visies > Verandering en Organisatie > Advies > Coaching is maatwerk


Coaching is maatwerk
Henk Duijn, Director, Belgium

Zowel individuele- als teamcoaching is maatwerk en vereist een heldere diagnose en concrete doelstelling.


Coaching van zowel individuen als van teams vereist wederzijdse acceptatie, vereist wederzijds respect, houdt rekening met bestaande attitudes ten opzichte van de organisatie, het eigen team en de collegae, alsmede met de uit te voeren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Coaching is een actief proces en vereist een actieve bijdrage van zowel de coach als de gecoachte(n). Bij het bespreekbaar maken van attitudes speelt perceptie een belangrijke rol (o.a. ABC-model van De Moor). Het waarnemen en beoordelen van het eigen gedrag en het gedrag van anderen, alsmede het labelen en terugkoppelen van gewenst en ongewenst gedrag kan hiervan deel uitmaken. Met name bij Personal Management Coaching. Gebruik van audiovisuele hulpmiddelen bij "feedback" kan bijzonder waardevol zijn. Bij teamcoaching is "collegiale feedback" op waargenomen gedrag zeer belangrijk (peergroup). De coach fungeert hierbij als katalysator van het proces. Coaching vereist een heldere diagnose van de huidige situatie en een concreet vastgesteld doel. Heldere (ondubbelzinnige)communicatie, zowel verbaal als non verbaal vervult een sleutelrol bij coaching. Wanneer we er bij (gewenste) attitudeverandering van uitgaan dat een attitude uit drie deelaspecten bestaat (met name een cognitief aspect, een emotioneel aspect en een gedragsaspect), dan is het zinvol het cognitief aspect als uitgangspunt te hanteren. Opgemerkt wordt hierbij dat het belangrijk is er rekening mee te houden dat de verschillende attitudes van één persoon elkaar (kunnen) beïnvloeden. Een coach dient bij voorkeur te proberen via het stellen van de juiste vragen het gedrag van de gecoachte te beïnvloeden. Het stimuleren van een actieve rol van de gecoachte is in het algemeen veel effectiever dan vanuit de expertrol een eigen mening inzake het gedrag van de gecoachte te geven en volgzaamheid te vragen (het "his masters voice effect"). Het stellen van de juiste vragen helpt de gecoachte om zelf gebruik te maken van de door middel van vragen aangeboden structuur in de benadering van probleemsituaties (Rogeriaanse aanpak) en stimuleert de "zelfredzaamheid" van gecoachte.

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: Waarom steeds meer? | Organisatieverandering: geleerde lessen? | Crisis? Voorkomen is beter dan genezen!
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.