Veranderen Vraagt om een Crisissituatie

Opinion / Change and Organization


Veranderen Vraagt om een Crisissituatie
Keizer, Member, Consultant, Netherlands

Veranderen gebeurt pas als het crisis is geweest.


Crisismanagement wordt veelal gezien als een soort laatste redmiddel. een externe (dure) consultant wordt ingevlogen om recht te breien wat anderen (intern) verzuimd hebben te doen. Als je kijkt naar het doorvoeren van veranderingen in organisaties, overheid of bedrijven dan concludeer ik dat er pas echt iets verandert als een ieder er van doordrongen is dat "het" moet.

Mensen willen eigenlijk niet veranderen; "alles mag/kan, zolang het maar niet bij mij in de buurt is". Als ik dan toch mee moet, dan pas als het niet anders kan. Er worden programma's gedefinieerd en programmamanagers doen hun best om IPMA gecertificeerd aan de start te verschijnen, de adrenaline gaat omhoog in het keuzeproces, het daalt als je de eerste week er op hebt zitten en het een gewoon proces is geworden. Zeker in langlopende programma's is de kans dat tussentijdse bijstelling van beelden er voor zorgdragen dat oorspronkelijke gedachten en benefits slechts gedeeltelijk slagen.

Op enig moment wordt het crisis, ofwel omdat de verandering niet is bereikt door de bijstellingen ofwel omdat lemen lagen etc. teveel weerstand veroorzaakten. Een echte crisis maakt echter zaken vloeibaar en dus veranderbaar. Dan wordt pas echt duidelijke waarom sommige problemen kritisch waren (daar gaat het echt om) en welke slechts ter streling van ego's of ander ongemak waren gedefinieerd. Ergo: veranderen vraagt om crisis situatie.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.