Implications of IFRS


Visies > Strategie en Innovatie > Idee > Implications of IFRS


Implications of IFRS
Bisesar, Business Consultant, Netherlands

Implemneting IFRS leads to economic suicide


IMPLICATIONS OF IFRS; CASE STUDY: IMPLEMENTING IFRS LEADS TO ECONOMIC SUICIDE “CHAOS THEORY” Tekst Doednath Bisesar MBA, 29 april 2011 Algemeen De hedendaagse globalisatie vereist uniforme standaarden aangaande financiële verslaglegging. Deze vereisten en verplichtingen zijn vastgelegd in “The Norwalk Agreement” op 18 september 2002. Het is hierdoor wereldwijd verplicht geworden vanaf 2014 nieuwe standaarden, reguleringen en reportagemodellen te gaan gebruiken. De IASB (International Accounting Standards Board) heeft vervolgens IFRS (International Financial Reporting Standards) voor beursgenoteerde bedrijven geïntroduceerd. IFRS voor niet-beursgenoteerde bedrijven is nog niet af en daardoor nog niet in gebruik. In IFRS zijn nieuwe standaarden en reportagemodellen opgenomen die dienen te worden toegepast door alle beursgenoteerde bedrijven die wereldwijd willen blijven concurreren. In de loop van de laatste jaren zijn wereldwijd duizenden bedrijven overgestapt hier naartoe. Hierdoor hebben we ervaren dat in vele landen de introductie en invoering van IFRS succesvol is verlopen. Echter nu achteraf kunnen enkele vervelende conclusies worden getrokken. De belangrijkste verandering die IFRS teweeg brengt is de verandering in de grondslag van herwaardering van vaste activa (materieel of immaterieel). De verandering houdt in, dat er niet meer wordt geboekt tegen boekwaarde maar tegen marktwaarde. Dit betekent dat de waardering van vaste activa met de economie mee beweegt. Een revisie Een revisie op het begrotingstekort zou kunnen zijn, dat de herwaarderingsreserve niet belastbaar gemaakt wordt door de belastingdienst. Hierdoor krijgt de overheid dus voldoende belastinggelden binnen. De activa dienen pas belastbaar te zijn wanneer deze wordt verkocht. De activa worden dus op de balans gewaardeerd volgens het IFRS-model. Bij periodieke herwaardering van de activa worden mutaties in deze herwaarderingsreserve geboekt, maar deze herwaarderingsreserve dient gewoon op de balans te blijven zolang de activa niet wordt verkocht. Het mag dus niet worden overgebracht naar de Verlies & Winstrekening. Door de herwaarderingsreserve over te brengen naar de Verlies & Winstrekening beinvloedt deze het belastbare resultaat, dat is juist niet de bedoeling. Op het moment van verkoop van de activa dient het saldo van de herwaarderingsreserve te worden verrekend met het verkoopresultaat en dit resultaat kan dan op uitsluitend dát moment naar de Verlies & Winst rekening worden overgebracht onder Diverse Baten en Lasten of Overige Baten en Lasten en is dán pas belastbaar. Op deze manier zal de overheid en daarmee ook de begroting niets merken van schommelingen van de markt terwijl wel gewaardeerd wordt volgens de marktbewegingen van de economie. Een win-win situatie. Langere termijn effect IFRS heeft nog een effect op de langere termijn. Het BNP van een land geeft het niveau van de conjunctuur van een land weer. Activa van een land is de basis voor de berekening van de BNP. IFRS, waardering tegen marktwaarde, bepaalt of beïnvloedt het BNP. Dus vergeleken met de wereld is herwaardering een must. Gezien de globalisering komen we er niet onderuit om dit te doen. Op de lange termijn wordt het BNP van alle landen aangepast naar een waarde volgens een internationale norm, in dit geval IFRS. De waarde van de landen wordt hiermee vastgelegd. Hierdoor blijkt dat opkomende, productielanden landen (grondstof), meer waard zijn dan men voorheen dacht. Deze landen hebben wellicht minder vaste activa, maar hebben niet boven een maatschappelijke welvaart geleefd en grondstof heeft tegenwoordig ook invloed op de BNP. De bepaling van het BNP voor de landen wordt bepaald aan de hand van de waardering van de activa volgens IFRS, net als alle landen. Zodoende blijkt of zal blijken dat de waardering van de opkomende landen naar boven zal moeten worden bijgesteld.

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 2-6-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.