leiderschap gaat over aanspreekbaarheid


Views > Leadership > Advice > leiderschap gaat over aanspreekbaarheid


leiderschap gaat over aanspreekbaarheid
Karrenbelt, Member, Director, Netherlands

leiderschap is van iedereen


Leiderschap gaat over aanspreekbaar zijn, ontmoeten en verbinden. Aanspreekbaar zijn op ratio, emotie, intuïtie, hart en ziel. Inzicht in jezelf. Aandacht en bewustzijn vergroot de aanspreekbaarheid en het vermogen om echt contact te maken, te ontmoeten en te verbinden. Verbinden van bestuur en organisatie, leiding en medewerkers, beleid en uitvoering, medewerkers en klant, zorgverlener en zorgvrager, met andere organisaties etc. Leiderschap is richting geven en ruimte. In contact staan en loslaten. Vangnet bieden en trampoline. Verhelderen wat nodig is. Het ontdoen van je eigen wikkels. Openstaan voor het onbekende. Leiderschap is verantwoordelijk zijn voor het totaal. Is jezelf inzetten. Doen wat er te doen valt en te verdiepen. Humor en plezier.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author: innerlijk leiderschap
About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Last updated: 8-7-2020. All names ™ of their owners.