De mensen maken de winkel?

Tip / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


De mensen maken de winkel?
Belt, Member, Manager, Netherlands

Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld


Hoe komt het dat sommige bedrijven zo goed renderen? loop eens een bedrijf binnen en ervaar hoe je bejegend wordt door de mensen die er werken. Als je je op je gemak voelt en een positieve sfeer ervaart, is de kans groeter dat dit bedrijf bovengemiddeld presteert. Hoe dat komt? Het komt door het sociaal kapitaal van die onderneming. Kunnen mensen met elkaar samenwerken, is er een gezamenlijke focus op oplossen van problemen en creeren van waarde. Dan zal men zich als mens er op zijn gemak voelen en ook jou als klant er zo benaderen. Ieder mens wil er toe doen, samenwerken, waarde creeren. Het is aan het management om die sfeer te scheppen. Dus zorgen voor goede, positief ingestelde managers die dit begrijpen. Dan komen de mensen tot bloei en zal men zeggen; wat een goede werknemers heeft dat bedrijf. De winkel maak je met elkaar. Dit hangt niet af van prestaties van individuen op zich.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area


Other Views by this Author:


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 20-1-2019. All names ™ of their owners.