geen achterhoedegevechten


Visies > Marketing en Verkoop > Advies > geen achterhoedegevechten


geen achterhoedegevechten
Roalah Leppink, Consultant, Netherlands

Wat gebeurt er in een globaliserende economie.


De tijden zijn veranderd en de bakens worden verzet. De trein van de geschiedenis rijdt verder en wie niet op tijd instapt is het lot beschoren om achterhoedegevechten te leveren.
De conservatieve tendens die overal in Europa te bespeuren is, is niets anders dan een laatste stuiptrekking van een verouderd sociaal- economisch systeem. De machthebbers zijn uit hoofde van hun positie niet in staat om de signalen op te vangen die overal te bespeuren zijn.
Kleine, maar nieuwe bewegingen ontstaan en geven aan dat er een andere tijd aangebroken is.
Maar de vlaggenstokken zijn verwisseld. Een eenvoudige rekensom, waarin de geldstromen oost en west worden geboekstaafd, geeft al aan dat de schulden in het westen en de oplopende activa in het oosten zitten. Zij die aan het roer zitten koesteren zich nog wellicht met de gedachte dat het allemaal van tijdelijke aard is en dat Europese en Amerikaanse economie nog jarenlang wereldwijd leidinggevend zal zijn. Maar de realiteit heeft die droom al gepasseerd en het is zinvoller zich te oriënteren op een nieuwe werkelijkheid dan zich te vergapen aan een verleden waarin de kaarten anders waren geschud.

"Het beleid van de Washington Consensus en de daaraan ten grondslag liggende ideologie van het marktfundamentalisme zijn dood" schrijft Joseph Stiglitz. De marketing, zo genadeloos veroordeeld door Benjamin Barber( in zijn publicatie “Consumed”), zal andere geluiden moeten gaan produceren in plaats van een volgende acte toe te voegen aan het theater dat zij altijd meende te moeten opvoeren.
Wie na bestudering van Barber de marketingideologen van de beleveniseconomie en de authenciteitsmarketing raadpleegt, houdt het draaierig gevoel over van iemand die meende een werkelijke oase te zien, maar slechts een fata morgana zag.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: authentieke marketing
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 25-6-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.