Eenvoud voor iedereen

Article / Generic / None

12manage is looking for
MBA students.


Eenvoud voor iedereen
m. van hattem, Member, Manager, Netherlands

(Hoe) Zijn complexiteitsproblemen in organisaties in de beleving van management en medewerkers op te lossen door eenvoud?


We zijn bezig met steeds verder opsplitsen van werkzaamheden en daardoor problemen (door) –verschuiven en niet oplossen. We moeten weer zoeken naar de concrete waarden en vormen van zingeving. Complexiteitsreductie, helderheid, luisteren, inzicht, (kern)waarde en normen, vertrouwen, geloof en verbinden zijn termen die opkomen in discussies die vaak gekenmerkt worden door ondoorzichtigheid, onbegrip en vele andere tekortkomingen ofwel getypeerd worden als complex. Dit kan leiden to inefficiënt werken, demotivatie van management en medewerkers, verlies aan omzet en winst, fouten, opportunisme en suboptimalisaties. Als we uitgaan van de term complexiteit en het effect op de mens. Dan zou men kunnen stellen dat complexiteit te splitsen is in een feitelijke complexiteit en de complexiteitsbeleving. Een voorbeeld van feitelijke complexiteit is de ruimtevaart technologie en beleving het spaceshuttle programma een ander voorbeeld de economie (bankensysteem) en de krediet crisis.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 20-1-2019. All names ™ of their owners.