het Rijnlands model


Views > Leadership > Opinion > het Rijnlands model


het Rijnlands model
Sjaak Evers, Member, Coach, Netherlands

Het Rijnlands model / alternatief / perspectief gaat over het denken over en het doen in de samenleving en organisaties. Het gaat om waardecreatie voor stakeholders in plaats van over alleen economische waarde creatie voor alleen shareholders. Het laatste noemen we het Angelsaksische model. Het Rijnlands model is eerlijker, rechtvaardiger én beter voor bedrijven (zoals bijv. vorig jaar bleek uit een promotie aan de E U van Rotterdam). Het beste boek erover is nu Het Nieuw Europees Organiseren van Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 20-7-2019. All names ™ of their owners.