Visie, Durf en Prestatie

Advice / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


Visie, Durf en Prestatie
vanderpal, Member, Manager, Netherlands

Visie, Durf en Prestatie zijn de kernwoorden voor iedere ondernemende organisatie!


VISIE De organisatie weet waar ze voor staat en wat ze wil bereiken! DURF De organisatie weet waar haar kracht zit! PRESTATIE De organisatie heeft de wil resultaten te bereiken! Deze elementen vormen als het ware een logische driehoek die richting geeft aan de wijze waarop een organisatie in de wereld staat en zich ontwikkelt. Verbetering van een organisatie is te realiseren door het doelmatiger laten functioneren van processen en de mensen die daarin werkzaam zijn. Er moet samenhang bestaan tussen de doelen en verwachtingen van een organisatie, de kracht om deze doelen en verwachtingen te realiseren en de feitelijke resultaten. De synergie tussen Visie, Durf en Prestatie van een organisatie.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View



 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 21-1-2019. All names ™ of their owners.