Zašto vam je potreban marketing plan


Точки Зрения > Marketing e Vendas > Совет > Zašto vam je potreban marketing plan


Zašto vam je potreban marketing plan
Ilija Trbovic

Zašto vam je potreban marketing plan


Marketing plan je osnova svakog uspešnog biznisa. Nijedan ozbiljan posao danas ne možete započeti i raditi ako pre toga niste napravili biznis i marketinški plan. U ovom članku ću pokušati da objasnim važnost marketing plana. Pre nego što započnete sa izradom marketinškog plana, treba da se zapitate: Gde se danas nalazi vaš biznis? Gde želite da bude (za godinu, tri, pet)? I kako to da postignete? Najvažniji razlozi zašto treba da napravite marketinški plan su sledeći: 1. Uz pomoć ovog plana dobićete neophodne informacije ko su potencijalni kupci vaših proizvoda, a takođe i ko nisu. Isto tako saznaćete ko vam je konkurencija, koje su njene slabosti i snage, na kojim tržištima je prisutna, koja je njena cenovna strategija, kako plasira svoju robu, po čemu se razlikuje njen proizvod ili usluga od vaše. Kada analiziramo uslove poslovanja na tržištu, potrebno je da uzmemo u obzir sledeće: Koliko je veliko tržište, da li tržište raste ili opada i da li ima mesta za vaše proizvode? U slučaju da ste već prisutni na tržištu, saznaćete koji deo tržišta zauzimate, u kojoj fazi životnog ciklusa je vaš proizvod i postoje li uslovi da povećate prodaju? Odgovori na ova pitanja će vam pomoći da prepoznate trendove na tržištu i predvidite buduću prodaju. 2. Uz pomoć SWOT analize preispitaćete strategiju, poziciju i smer budućeg razvoja kompanije. To će vam pomoći da postavite i definišete marketinške ciljeve (obavezno da budu SMART) – ono šta kompanija želi da ostvari tokom vremenskog perioda za koji je napravljen marketinški plan. 3. U vašem marketinškom planu će biti objašnjeno i kako ćete segmentirati tržište, targetirati izabrane segmente i koji set aktivnosti čini vašu marketinšku strategiju. 4. Pomoći će vam da pozicionirate vaš proizvod ili uslugu. Takođe da izdvojite vaš proizvod ili uslugu u odnosu na konkurenciju. Njegova svrha nije samo da privučete nego i da zadržite postojeće kupce. 5. Uz pomoć plana definisaćete odgovarajući marketing miks (4P ili 7P u zavisnosti da li je u pitanju proizvod ili usluga) i potreban budžet za sve marketinške aktivnosti koje su obuhvaćene ovim planom. 6. Zahvaljujući planu, moći ćete da izmerite progres u svom poslovanju. Iako se marketinški planovi rade uglavnom jednom godišnje, porebno ih je najmanje jednom kvartalno (u periodu ekonomske krize jednom mesečno) analizirati i u zavisnosti od postignutih rezultata razmotriti da li je potrebno preuzeti korektivne mere. Prema nekim istraživanjima u USA, kompanije koje imaju marketinške planove ostvaruju 20% do 25% veću prodaju, a samim tim i veći profit. Takođe, kompanije koje imaju plan marketinških aktivnosti bolje reaguju kada se suoče sa problemima i nepredvidivim događajima u svom poslovanju. I ne zaboravite: ključ uspešnog poslovanja je efikasan marketing koji je zasnovan na marketinškom planu.

Ответить  |  Больше об этом Авторе  |  Больше об этой Области Интересов


Другие Точка Зрения этого Автора: 10 razloga zašto treba da angažujete konsultanta za marketing
О 12manage | Реклама | Ссылка на нас / Цитировать | Конфиденциальность | Предложения | Условия пользования
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Последнее обновление: 21-9-2021. Все имена ™ их владельцев.