Professionals


Views > Human Resources > Article > Professionals


Professionals
Rob Schrijver, Member, Teacher, Netherlands

Zorg dat professionals de ruimte krijgen te doen wat ze eigenlijk willen: ontplooien


Professionals moet je geen leiding geven, zei Matthieu Weggemans. Maar wat je wel moet doen, is ze de mogelijkheid geven zich te ontplooien in de richting van een bredere of verdere carriére in hun vakgebied of professie. Door ze de mogelijkheid te geven te groeien, worden ze waardevoller voor het bedrijf, hebben meer motivatie en zullen de werkprestaties verbeteren. Professionals die dit niet zelf ontdekken, dien je de mogelijkheid voor te schotelen en daarbij de voordelen benoemend, zal de professional leren zichzelf meer en beter te profileren. Door groei en/of verdieping in de uitvoering van de corebusiness te integreren zal de professional mogelijk uitzien naar een andere werkomgeving, maar dat betekent dat de bestaande omgeving te weinig uitdaging biedt of niet aansluit bij de ambities. Is de professional waardevol(ler) gebleken, biedt dan de mogelijkheid om de nieuw verworven kennis, houding en vaardigheid toe te passen in andere onderdelen van de organisatie.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Last updated: 7-6-2020. All names ™ of their owners.