Lerend veranderen

Method / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


Lerend veranderen
Galjaard, Member, Management Consultant, Netherlands

samen top-prestaties bereiken


Kern van de aanpak:  Medewerkers, team en management leren werkprocessen ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren  De rol van de adviseur is gericht op het samen met de betrokkenen creeren van een leeromgeving in de werksituatie, en op het faciliteren van het leerproces om medewerkers in staat te stellen nieuwe situaties zelf op te lossen met wat ze hebben geleerd  De opdrachtgever blijft eigenaar van het probleem, maar de adviseur helpt het eigen team bij het oplossen hiervan De aanpak bestaat uit 8 ontwerpprincipes, die helpen bij het bedenken van interventies voor elke fase van het proces 'leren veranderen'. Daarnaast staat het procesmodel 'lerend veranderen' centraal, dat aangeeft welke fasen we in het proces onderscheiden. Ontwerpprincipes De aanpak 'lerend veranderen' is gebaseerd op 8 ontwerpprincipes: 1. Maak gebruik van de persoonlijke ambities van de betrokkenen 2. Maak gebruik van individuele en groepsreflectie 3. Maak gebruik van feedbacksystemen 4. Pas collectief diagnosticeren, ontwerpen, implementeren en beheren toe 5. Maak gebruik van een gemeenschappelijke visie, strategie en doelen 6. Laat de beoogde veranderingen ontstaan door het veranderen van gedrag 7. Gebruik de werkplek als leeromgeving 8. Pas leren toe op inzichten, regels en gedrag Deze ontwerpprincipes worden gebruikt bij:  Het ontwerpen van een aanpak  Het ontwerpen van leeractiviteiten  Het begeleiding van teams  Het ontwikkelen van werkprocessen

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View


Other Views by this Author: Samen top-prestaties bereiken


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 22-1-2019. All names ™ of their owners.