Samen top-prestaties bereiken

Method / Change and Organization


Samen top-prestaties bereiken
Galjaard, Member, Management Consultant, Netherlands

samen top-prestaties bereiken


Staat u voor een innovatie in het onderwijs? Signaleert u als leidinggevende trends in de maatschappij, die in het onderwijs doorklinken? Zoekt u de balans tussen eigen identiteit als school en de wensen en eisen van leraren, ouders en leerlingen? Staat u voor de vraag: hoe kan ik het onderwijs anders inrichten, aangepast aan de maatstaven van de huidige en toekomstige maatschappij? En, hoe krijg ik mijn stakeholders mee? Voor mij is het antwoord op deze vragen: samen! Ik ben een onderwijsmens in hart en ziel. Als leraar heb ik het onderwijs van binnenuit leren kennen. Daarna als organisatieadviseur en onderwijskundig consultant heb ik verschillende rollen in diverse onderwijsvelden vervuld: bestuurslid, interim-teamleider, projectleider, procesmanager, trainer/coach en adviseur. Rode draad in mijn werk is om professionals te verbinden aan innovaties, waarbij ik de onderstroom van de organisatie verbindt met de bovenstroom. Enkele parels voor mij zijn: organisatie conferentie ‘Talenten Inspireren’, projectleider innovatie en onderzoek, visieontwikkeling mbv de scenariomethode, implementatie van competentiemanagement, ontwikkeling leergang interne coaches. Met mijn mensgerichte en enthousiaste benadering weet ik professionals aan me te binden en vertrouwen te wekken. Ik integreer makkelijk in een organisatie, waardoor ik snel resultaten boek. Ik heb oog voor de relatie, maar schuw de confrontatie niet. Ik werk vanuit de overtuiging, dat het eigenaarschap van het innovatieproces zoveel mogelijk bij leraren en leidinggevenden zelf hoort te liggen. Een innovatie slaagt, wanneer zij in staat zijn om hun eigen mentale modellen te onderzoeken, ter discussie te stellen en met elkaar te delen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View


Other Views by this Author: Lerend veranderen


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.