Visie is de koppeling tussen de ratio en emotie van een bedrijf

Best Practice / Strategy


Visie is de koppeling tussen de ratio en emotie van een bedrijf
Willems F.J.H.L., Member, Director, Netherlands

Een goede visie inspireert, leidt en filtert in meetbare eenheden de toekomstige succesfactoren


Op basis van mijn afstudeerie MBA met de Titel " strategische beslisingen in een ruimte met onzekerheden" en uit ruim 20 jaar praktijkervaring met strategievormingsprocessen ben ik van mening op basis van een theoretisch vooronderzoek van 10 mondiale generieke denkrichtingen voor het strategisch vormingsproces dat visie te maken heeft met de juiste balans per bedrijfs(onderdeel) tussen ratio en emotie.
In het vervolg van mijn onderzoek wordt daarom behalve de soorten strategievorming, besluitvormingsprocessen, het omgaan met (strategische) onzekerheden en het (gebalanceerde) team welke deze visie uitdraagt als onderdelen van een succesvolle strategie aan de orde gesteld.
De 5 generieke onderdelen van een succesvolle strategie zijn bovendien consistent samengebracht tot een nieuw NORMATIEF MODEL, waarbij om te komen tot een gebalanceerde strategie te komen, toepasbaar geplaatst.
Voor meer informatie betreffende deze Strategische Marketing Thesis, welke als kennisdocument is opgeleverd, kunt U mij
bevragen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 18-2-2019. All names ™ of their owners.