Leven uit Essentie

Opinion / Leadership


Leven uit Essentie
Henk Lindhout , Entrepreneur, Netherlands

Amra bied u de mogelijkheid uw Essentie op het spoor te komen en begeleid u bij uw persoonlijke transformatieproces.


Amra ziet het proces van zelfrealisatie als het verwerkelijken van de persoonlijke Essentie. Elk van ons ontwikkelt zijn persoonlijkheid als gevolg van interactie met zijn omgeving en vooral met zijn ouders. Uit zelfbescherming is onze persoonlijke Essentie daarbij ondergronds gegaan en heeft ze zichzelf vermomd. Die vermomming is onze persoonlijkheid. Er is niets mis met het hebben van een persoonlijkheid ze geeft ons zekerheid in het bestaan. Maar als je de persoonlijkheid aanziet voor wie je werkelijk bent, doe je de werkelijkheid geweld aan, want je bent je persoonlijkheid niet. Je persoonlijkheid bestaat uit vroegere ervaringen, ideeën, opvattingen en uit identificaties. Hoewel onopgemerkt, niet erkend, zelfs afgewezen en op allerlei manieren gekwetst, is onze Essentie er nog steeds. We hebben de mogelijkheid een weg te gaan, die als doel heeft de Essentie wakker te maken. Een fundamentele verandering die is te vergelijken met de transformatie van een rups in een vlinder. Zonder het wakker worden van de Essentie blijft ons leven een nutteloze onderneming, omdat ons ware menselijk potentieel niet tot ontwikkeling komt. Het is als een appelboom die geen appel mag voortbrengen of een rups die nooit een vlinder wordt. Amra bied u de mogelijkheid uw Essentie op het spoor te komen en begeleid u bij uw persoonlijke transformatieproces.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 
About 12manage | Advertising | Link to us | Privacy | Terms of Service
Copyright 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 22-1-2018. All names tm by their owners.