slim, compact en gedreven

Method / Change and Organization

12manage is looking for
MBA students.


slim, compact en gedreven
Brouwer, Member, Management Consultant, Netherlands

Oude organisatie processen worden getransformeerd naar compacte en kwalitatief hoogwaardige processen, die door gedreven medewerkers in grote mate zelfstandig uitgevoerd worden.


In tijden van bezuiniging komt het er juist op aan om oude gebruiken en handelingen kritisch onder de loupe te nemen en nieuwe wegen in te slaan. Slimmer en compacter als het even kan. Samen met medewerkers op zoek gaan naar verspilling binnen de processen en deze gezamenlijk verwijderen. Per processtap analyseren welke toegevoegde waarde er geleverd wordt en of deze waarde niet op een slimmere wijze gerealiseerd kan worden. De foutkansen tot bijna nul terug brengen waardoor de kwaliteit toeneemt. Toewerken naar kleine integrale teams die direct vanuit de klant/burger volgens een pull methode tot hoogwaardige dienstverlening komen. De interactieve benadering draagt bij tot persoonlijk committment. Het bevorderen van "personal drive", persoonlijke competenties, eigen verantwoordelijkheid en communicatieve sensibiliteit zijn speerpunten in de coaching. Uiteindelijk zullen de prestatiemanco's van de organisatie (te hoge kosten, te lage kwaliteit) getransformeerd worden in transparante en meetbare prestatieverbetering.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 20-1-2019. All names ™ of their owners.