SamenWerken

Idea / Communication and Skills


SamenWerken
Ab Groothedde, Member, Management Consultant, Netherlands

SamenWerken doe je niet alleen.


Samenwerken doe je niet alleen


Samenwerken doe je met anderen. Als je samen bent ontstaat een groep. Er is onderlinge afhankelijkheid.
Individuen hebben elkaar iets te bieden of juist het tegenovergestelde: ze stoten elkaar af.

Aspecten die van samenwerken een succes maken


Dit artikel is ontstaan om studenten (en ook anderen) te helpen de meerwaarde van samenwerken in groepen beter te benutten.

Groep


Een '''groep''' bestaat uit een verzameling individuen die onderling afhankelijk zijn voor het succesvol bereiken van een gezamenlijk doel.

Wat is het?


Een groep bestaat uit individuen met ieder een eigen identiteit.
Als de groep niet meer is dan de som van het aantal individuen, blijft het statisch. Het functioneert dan als een schaal met fruit. Ieder is er, hoort bij de groep, maar bereikt geen meerwaarde. Het is een groep zonder identiteit.

De continuïteit van het voortbestaan van een groep is afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de leden onderling en de betrokkenheid bij het te bereiken doel.

Een succesvolle groep krijgt ook een eigen identiteit. Ze wordt gevormd door (delen) van de identiteit van de individuele leden en de waarde die onderling wordt gecreëerd.

Meer dan Individuen


Een individu heeft eigen waarden, ambities, drive en competenties. Overleven en welbevinden zijn afwegingen voor het nemen van verantwoordelijkheid voor activiteiten die daarvoor nodig zijn.

Als individu neem je deel aan een groep vanwege het voordeel dat uit samenwerken voortvloeit.

SamenWerken in Groep


Samenwerken is samen werken. Samen: dus niet ieder voor zich alleen.

Voorbeeld


Groep Voorbeeld bestaat uit 6 individuen: A, B, C, D, E en F. Als zij puur als individu (D-B-F-A-C-E) bij elkaar zijn en geen interactie met elkaar hebben, kun je niet of nauwelijks spreken van een groep. Van samenwerken is dan geen sprake.

Is er wel een reden voor hun samenzijn? Een groep die geen reden heeft om samen te zijn, heeft geen samenhang en valt zonder enige reden uit elkaar.

Ben je als groep gevormd met een bepaald doel, probeer dan de meerwaarde daarvan zo groot mogelijk te maken.

Samen Werken


Door de principes die een groep tot een succes maken te onderkennen en in te vullen vanuit individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid


Inventariseer van individuen de:
- belangen
- doelen
- ambities
- drives
- competenties

Inventariseer gezamenlijke:
- doel(en)
- ambities
- meerwaarde
- drive

Onderken dat de meerwaarde niet vanzelf ontstaat
- wat is nodig
- om het meerwaarde resultaat
- optimaal te laten zijn

Continuïteit in samenhang en interactie
- bewaak het als vast punt van aandacht
- organiseer de activiteiten
- zo dat ze eenvoudig kunnen ontstaan

Meer Waarde


Meerwaarde ontstaat optimaal als de individuen in de groep bovenstaande aspecten voor zichzelf en samen voldoende hebben onderkend en ook over en weer in het proces naar het bereiken van het gezamenlijke doel optimaal weten te benutten.

Benut de meerwaarde die ontstaat uit inspiratie, kennis en kunde van individuen in de juiste interactie.

Zo ontstaat onderlinge waardering en positieve afhankelijkheid.

Een elkaar versterkend groepsproces gaat niet vanzelf. Besteed aandacht aan de ingrediënten en doe er moeite voor en blijf het koesteren. Het resultaat is de moeite meer dan waard.

Een positief groepsproces geeft: Explosieve Kracht

Een goed functionerende groep kan veel verder komen dan de som van de individuen ooit kunnen bereiken.

Neem de hierboven genoemde kwaliteiten van je groep in gedachten en zie welke meerwaarde kan ontstaan als de individuen in wisselende samenstelling optimaal van elkaars kwaliteiten gebruik maken.

Als je alleen al de veelheid van wisselende contacten die kunnen ontstaan onderkent, zijn er in een groep van 6 personen al 6^6 = 46656 verschillende mogelijkheden voor het versterken van kwaliteiten. Als je daarbij ook de diverse kwaliteiten van ieder groepslid betrekt, zijn er voor het werken in groepen ongekende mogelijkheden.

Door inspanning


Meer Waarde van de groep bereiken we samen alleen als ieder voor zichzelf:
- niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen toegewezen taak,
- maar ook oog heeft en verantwoordelijkheid neemt voor het optimaal benutten van de groepsdynamiek

Groepsdynamiek is het continu spelen op meer borden:
- dat van jezelf en
- die van ieder van de groepsgenoten voor zichzelf
- en het spel op de borden in onderlinge relatie en afhankelijkheid

Met Exponentieel Resultaat


''SamenWerken biedt ongekende extra kansen''

''het gaat niet vanzelf, maar het is de moeite meer dan waard''

Een stap verder?


Wil je beter gaan samenwerken en zoek je begeleiding om nu echt een stap te maken?
Neem contact op!

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 19-2-2019. All names ™ of their owners.