Nederland en Het Nieuwe Managen


Visies > Verandering en Organisatie > Artikel > Nederland en Het Nieuwe Managen


Nederland en Het Nieuwe Managen
Richard Raats, Student (MBA), Netherlands

De Poort naar Europa.


Nederland is in de wereld een serieuze deelnemer als het gaat om het inzetten van kennis en kunde. Legio voorbeelden zijn te noemen waar Nederlanders worden ingeschakeld om ondersteuning te geven. Actueel is de steun aan Amerika bij het opruimen van de olie na de verschrikkelijke ramp, welke ten tijde van het schrijven van dit blog nog immer niet is opgelost. Van hoogstaande technische en innovatieve oplossingen tot indrukwekkende koersbepalende managementmethodieken is te herleiden naar Nederland. Terecht iets waar we trots op mogen zijn. Het ‘kleine’ lage land in het grote Europa heeft naam en faam. In de rijke historie van ons land is duidelijk terug te vinden dat wij mensen zijn die grenzen weten te overstijgen om handel te kunnen drijven. Of het nou gaat om indammen van water of vrijmaken van kennis, wij zingen een aardig toontje mee in de wereld. Nederland is een kennisland, en over de initiatieven rondom kennis ga ik het in dit blog over hebben.


Zelf ben ik werkzaam in de ICT-sector. Een omgeving waar bij uitstek over kennis in vele vormen kan worden gesproken. De I van Informatievoorziening staat niet voor niets aan het begin. Het begint allemaal bij de wens of noodzaak om informatie snel en accuraat te ontsluiten. De aloude uitspraak:”Kennis is alleen kennis, als je deze ook kan delen!” klinkt nog steeds als een klok. Wanneer je kennis deelt komt de C van Communicatie in het spel. Voor het delen van kennis zijn er minimaal twee partijen benodigd. De stap naar uitwisseling is snel gezet als de T van Technologie faciliteert dat informatie via verschillende wegen kan worden gecommuniceerd.


Het op eenvoudige manier en spoedig ontsluiten van kennis (in de kern informatie) is cruciaal voor de economische groei van Nederland. Vele initiatieven worden ondernomen om tot uitwisseling van informatie te komen. We spreken hier al snel van ‘kennisnetwerken’. Ieder initiatief op zich kan een waardevolle betekenis hebben. Wanneer de verschillende kennisnetwerken onderling ook nog eens verbinding vinden dan ontstaat er een  ’kennisbank’. Het internet is een mooi voorbeeld van hoe de behoefte van kennisdeling in korte tijd kan leiden tot snelle innovatie.


In mijn blog ‘Het Nieuwe Managen’ spreek ik over moleculaire samenstellingen. Mijn visie over het managen van kennis is eigenlijk eerlijk en simpel. Een zeergewaarde Japanse manager leerde mij jaren terug al dat ik de KISS-policy moest hanteren. Keep It Straight and Simple was zijn motto. Iedere bedrijfsbijeenkomst werden er wel een aantal woorden aan gewijd om de policy onder de aandacht te brengen. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan er vooral uit om mensen met verschillende hoogstaande kennis samen te brengen en te laten werken aan innovatieve oplossingen voor onze klanten. Mijn gedachte gaat echter verder dan alleen ‘we doen het omdat het moet’.


Met gepaste trots zie ik de experts hun kennis en kunde toepassen om tot goede resultaten te komen. In de (kennis)netwerken waar ik deelgenoot van mag zijn constateer ik de verschillende initiatieven en resultaten. Wanneer het mogelijk is, en een gezonde combinatie gemaakt kan worden van deze netwerken dan ontstaan er hele bijzondere verbindingen welke opzich weer leiden tot nieuwe inzichten, technische mogelijkheden en zeker bredere toepasbaarheid van het delen van informatie. Je moet echter eenvoudig blijven denken om het ook beheersbaar te houden. Met een overweldigende tsunami van informatie kan niemand iets bereiken, dus met elkaar noodzaak en wens vaststellen is belangrijk! Zonder daarmee gelijk weer de positieve chemie van nieuwe verbindingen te ontkrachten.


NB. Voor volledige tekst zie richardraats.wordpress.com


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.