Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek


Visies > Verandering en Organisatie > Methode > Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek


Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek
Grond, Analyst, Netherlands

Echte bewustwording gaat verder dan de standaardtesten en psychologische profielen. De Organic ScoreCard is de eerste methodiek die individueel oorspronkelijk bewustzijn, de basis onder elk gedrag, helder in kaart brengt.


Achtergrond De OSC is voortgekomen uit de organische systeemtheorie van TransMind. Deze theorie is ontwikkeld gedurende 20 jaar interimmanagement bij bedrijven in zwaar weer. Ze leert leidinggevenden en managers om te gaan met de vragen die vroeger alleen bij bedrijven op de rand van de afgrond golden, maar vandaag voor bijna alle bedrijven lijken te gelden: - Hoe om te gaan met sterk verminderde klant-, werknemer-, leveranciersloyaliteit? - Hoe om te gaan met de allesoverheersende dwang van aandeelhouders cq KPI’s? - Hoe om te gaan met de sterk toegenomen onvoorspelbaarheid van nieuwe producten, mark-ten en al dan niet verborgen concurrenten? Met andere woorden: geen tijd, geen geld, geen vertrouwen en geen veiligheid van weten en ervaring meer. Dat vroeg en vraagt om een nieuwe manier van kijken naar organisaties. Naar wie een organisatie uitmaken (haar werknemers), naar het speelveld waarin een organisatie moet overleven en naar de lessen die te trekken zijn uit het verleden om ook op de lange termijn te kunnen overleven. In de hectische praktijk van bijna - faillissementen betekende dat een bijzonder sterke afhankelijkheid van de overgebleven medewerkers. Van wat zij wisten (en ze wisten meestal onvoorstelbaar veel), wat zij gevonden hadden van het beleid van managers en directeuren, waar de fouten gemaakt waren en, natuurlijk van ultiem belang, hoe uit de ontstane situatie te komen. Door iedereen optimaal in zijn of haar spoor te krijgen, door alle verantwoordelijkheid die gedelegeerd kon worden (en dat was meestal bijna alles) ook neer te leggen bij de mensen over wiens werk het ging, trokken werknemers samen de kar weer vlot. In sommige gevallen hebben we gezien dat de nieuwe directeur/manager na de crisis, de touwtjes weer in handen nam, met het voorspelbare gevolg van desinteresse bij de werknemers en afnemende resultaten. Dit proces is beschreven, niet als handboek, maar als richtlijn en reeks van ijkpunten. Van geboorte, naar praten, lopen, kleuterpuberteit, puberen en het huis uit gaan, trouwen, kinderen, kleinkinderen en weer afscheid nemen; altijd anders en toch met een zekere herkenbaarheid en voorspelbaarheid. De systeemtheorie van TransMind geeft geen antwoorden, simpelweg omdat er geen standaardantwoorden zijn. Sterker nog: elke theorie of model dat deze belofte in zich bergt is niet geschikt voor de uitdagingen van vandaag. De TransMind-theorie kijkt naar de mensen die het werk moeten doen in plaats van naar het gewenste resultaat om vervolgens alles daaraan aan te passen: - Zitten ze op hun plek? - Hebben ze kwaliteiten waar ze nog niet volledig gebruik van maken? - Kunnen ze geholpen worden om wel volledig in hun kracht te komen? Dat betekent in de eerste plaats kijken naar wie medewerkers écht zijn, ze herkennen en erkennen in wie ze op dit moment zijn en ze begeleiden in hun stappen voorwaarts. Door gericht te werken aan bewustzijnsontwikkeling worden mensen veel beter in staat gesteld ‘om zichzelf heen te lopen’. Dat levert in organisaties op dat mensen makkelijker, alleen of met elkaar, ‘om probleemstellingen heen kunnen lopen’. Waardoor betere besluiten breder gedragen, de ontwikkeling richting een gezondere organisatie met betere resultaten mogelijk gaan maken. Vervolgens wordt gekeken naar de voorwaarden waaraan medewerkers, maar ook hun organisatie moeten voldoen om tot een optimale samenwerking te komen, waarin de belangen van elk individu en dat van de organisatie in elkaars verlengde gezien worden. Om die eerste stap, het kennen van medewerkers, goed te kunnen zetten, heeft TransMind de Organic ScoreCard ontwikkeld. Naar blijkt de enige diagnostiek die de benodigde diepgang biedt om daadwerkelijk te weten wie wat kan en hoe daar te komen. Vanuit innerlijke drive in plaats vanuit aan-geleerd en gecontroleerd gedrag. Bovendien is de Organic ScoreCard een snelle, laagdrempelige methodiek, niet beïnvloedbaar in enige wenselijke richting, gebaseerd op boven- én onderbewustzijn. Daarmee geeft de OSC een realistische kijk achter de schermen van buitenkant gedrag en zogeheten gewenste profilering. Oorsprong Omdat alle gedrag voortkomt uit bewustzijn, is de OSC gebaseerd op de universele en eeuwenoude indeling van bewustzijn in de aspecten: Identiteit, Omgeving en Tijd. Universeel omdat deze driedeling zowel in de Europese als in de Chinese filosofie terugkomt. Eeuwenoud omdat vanaf Jeremiah deze driedeling steeds wederkerend door filosofen en wetenschappers benoemd is. TransMind heeft veel onderzoek gedaan naar zowel deze universaliteit als naar de historische oorsprong. De gehanteerde indeling blijkt daaruit diepgaand verankerd in de mens; onontkoombare oorsprong van elke vorm van gedrag. Daarmee is duidelijk geworden waarom de kracht van de uitkomsten zo beduidend veel sterker en zeggender is dan van elke andere bekende methodiek.

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: Natuurlijke wetmatigheden in organisaties
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.