Stategy mapping

Method / Strategy


Stategy mapping
Joiker, Member, CEO, Netherlands

Strategy mapping is een onderschat hulpmiddel


Veel mooie strategierapporten eindigen in een bureaulade. De kunst is om eerst het bedrijfsmodel te doorgronden met een strategymap analyse en pas daarna aan strategie te beginnen. De kans dat de strategie dan aansluit bij wat het bedrijf nodig heeft en in het bedrijf herkend wordt, is dan veel groter. Een belangrijke vraag die als onderdeel van een strategy map excercitie aanbod hoort te komen is: 'wat tracht het bedrijf te maximaliseren?'. Bijvoorbeeld Starbucks heeft jarenlang de absolute winst in een lokale markt getracht te maximaliseren door telkens extra vestigingen te open. Dat ging mis toen de economische recessie toesloeg in 2008. Toen bleek dat met deze strategie wel de concurrent buiten de markt was gehouden maar de gevoeligheid voor tegenvallende omzetten ook was toegenomen. Iinmiddels zijn ca. 10% van de vestigingen in de VS gesloten en is de winstgevendheid weer als van ouds.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.