Managementsucces Vergt Kennis en Vaardigheden


Views > Strategy > Tip > Managementsucces Vergt Kennis en Vaardigheden


Managementsucces Vergt Kennis en Vaardigheden
mero, Member, Consultant, Suriname

Management is een complex systeem welk bestaat uit een reeks van wetenschappelijke vakgebieden die managers moeten bestuderen, en vaardigheden die zij zich moeten eigen maken om aan de slag te gaan.
Maar alleen zich de kennis eigenmaken is geen garantie voor succes. Als manager moet je ook over sociale vaardigheden beschikken, die jou moeten ondersteunen in de omgang met anderen en het nemen van beslissingen die ethisch verantwoordelijk moeten zijn.
Daarom raad ik alle managers aan om kennis en vaardigheden van gedragwetenschappen te leren alvorens aan de slag te gaan in het managementproces.
Daarnaast is kennis van de internationale omgeving zeer belangrijk als gevolg van de effecten van globalisatie om te anticiperen op eventuele bedreigingen of gesignaleerde kansen te kunnen benutten.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 20-7-2019. All names ™ of their owners.